บทความจากแท็ก "Y2K" | costerraid.com 

Y2K ปัญหาใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์โลก

Y2K เป็นชื่อของปัญหาที่เกิดกับระบบเอกสารและการบันทึกข้อมูล ทั้งในแบบดิจิตอล และระบบอนาล็อก ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โล...