บทความจากแท็ก "Virtual Machine" | costerraid.com 

สร้าง Virtual Machine ด้วย Hyper-V บน Windows Pro และ Windows Server

Hyper-V หรือชื่อเดิม Windows Server Virtualization เป็นหนึ่งใน Features ที่สามารถเปิดใช้งานได้บน Windows ตั้งแต่เวอร์ชั่น Windows Server 2008 และ Windows Pro เป็นต้นไป Hyper-V เป็นโปรแก...