บทความจากแท็ก "Virtual Host" | costerraid.com 

การทำ Virtual Host ใน XAMPP (Sub-Domain) บนระบบปฏิบัติการ Windows

Virtual Host คือ การทำให้ Server เครื่องเดียว สามารถให้บริการได้มากกว่า 1 เว็บไซต์ ซึ่งโดยปกติสามารถให้บริการได้เพียงเว็บไซต์เดียว การทำ Virtual Host สามาร...