บทความจากแท็ก "Python" | costerraid.com 

ใช้ Python เป็น Command-Line Interface สำหรับ PHP Backdoor

บทความนี้เป็น Python Script สำหรับเข้าถึง Command-Line Interface ที่เป็นผู้ใช้สิทธิ์ต่ำกว่าผู้ดูแล ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ระบบปฏิบัติการใดก็ได้ จากการวางโค้ด PHP ...