บทความจากแท็ก "Let's Encrypt" | costerraid.com 

ทำให้เว็บไซต์เป็น HTTPS ง่ายๆ ด้วย Let's Encrypt บน Ubuntu 16

เว็บไซต์ในยุคนี้ส่วนมากจะมีการเข้ารหัสข้อมูลที่ส่งไปมาระหว่าง Server และ Client บน Protocol SSL เรียกว่าการทำ SSL (Secure Socket Layer) ทำให้ข้อมูลปลอดภัย ไม่สามารถถูกอ...