บทความจากแท็ก "Browser" | costerraid.com 

ท่องเว็บแบบไม่ระบุตัวตนด้วย Tor Browser

Tor เป็น Freeware สำหรับการสื่อสารบน Protocol HTTP แบบไม่ระบุตัวตน ซึ่ง Tor มาจากคำย่อของชื่อโครงการ "The Onion Router" โดย Tor จะเปลื่ยน traffic ของเครือข่ายผู้ใช้ไปยังเครื...