สวัสดีครับในบทความนี้ผมจะมาพูดถึงการทำงานของภาษา PHP เบื้องต้น แบบรวบรัด สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP โดยจะเป็นการสอนตั้งแต่ 0 ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมมาก่อนก็สามารถเริ่มเรียนรู้ได้ ซึ่งบทความนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การระบุชนิดของตัวแปร และ การสร้างเงื่อนไข

ก่อนแรกให้เข้าใจก่อนว่า PHP จะทำงานจาก บรรทัดบน ไป บรรทัดล่าง เหมือนโปรแกรมหลายๆ โปรแกรม และภาษา PHP จำเป็นต้องมีการ เปิดการทำงานด้วย <?php และปิดการทำงานด้วย ?> ทุกครั้ง เสมือนเป็นการเริ่มและจบการทำงาน รวมถึงปิดการทำงานของโค้ดด้วยเครื่องหมาย ;

การระบุชนิดของตัวแปร

สำหรับเพื่อนๆ ที่เคยเขียนภาษา C มาก่อน อาจจะเคยชินกับการประกาศตัวแปรที่ต้องระบุชนิดของตัวแปรไว้ข้างหน้า แต่ใน PHP จะไม่ต้องทำแบบนั้น โปรแกรมจะสามารถระบุได้เองจากค่าที่ระบุ เช่น

<?php
$number = 10;
$text = "Hello";
?>

จากในโค้ดผมได้ประกาศตัวแปรสองตัวที่ชื่อว่า number และ text โดยการที่จะให้โปรแกรมรู้ว่านี่คือ ตัวแปร เพื่อนๆจะต้องใส่ $ ไว้ข้างหน้าชื่อตัวแปรเสมอ ซึ่งตัวแปรสองตัวที่ผมประกาศมา คือตัวแปรที่ต่างชนิดกัน เนื่องจากตัวแปร number ที่ผมต้องการให้มันเป็นตัวแปรสำหรับเก็บตัวเลข ผมจะใส่ตัวเลขลงไปตรงๆ เลยทำให้โปรแกรมจะเข้าใจว่า number คือตัวแปรที่เอาไว้เก็บตัวเลขที่ สามารถนำไปคำนวนได้ แต่สำหรับตัวแปร text ผมจะใส่เครื่องหมาย " ไว้ข้างหน้าและข้างหลังค่า เพื่อระบุว่ามันคือ ตัวแปรประเภท ตัวอักษร หรือที่เรียกว่า Strings

ตัวแปร Boolean

ตัวแปร Boolean คือตัวแปรที่แสดงค่า จริง(true) และ เท็จ(false) โดยจะสามารถสร้างตัวแปรชนิดดังกล่าวได้ ตามตัวอย่างโค้ดด้านล่างนี้ โดยส่วนมากจะถูกใช้ร่วมกับ การทำงานแบบมีเงื่อนไข

<?php
$admin = true;
$user = false;
?>

ตัวแปร Array

Array เป็นตัวแปรที่เอาไว้เก็บค่าต่างๆ หลายๆค่า ไว้ในตัวแปรเดียว ซึ่งผมจะยกตัวอย่างโค้ดคือ

<?php
$name = array('cat','dog','tiger');
?>

จะเห็นว่าตัวแปร name จะเก็บค่าไว้ 3 อัน คือ cat, dog และ tiger ซึ่งวิธีการอ้างอิงค่า เพื่อที่จะดึงค่าๆ หนึ่งมาแสดง จะต้องเรียกตามลำดับของ array ก็คือเริ่มนับจาก 0 ไปเรื่อยๆ (cat คือลำดับ 0, dog คือลำดับ 1, tiger คือลำดับ 2) ซึ่งจะอ้างอิงโดยใช้วิธีตามตัวอย่างนี้

<?php
$name = array('cat','dog','tiger');
$cat = $name[0];
$dog = $name[1];
$tiger = $name[2];
?>

โค้ดข้างต้นจะเป็นการดึงค่าจาก Array มาเก็บไว้ในตัวแปรใหม่

การแสดงผลบนหน้าเว็บ

การที่จะให้ค่าต่างๆ แสดงผลออกมาบนหน้าเว็บ เราจะสามารถใช้สองคำสั่งคือ echo และ print

<?php
$name = array('cat','dog','tiger');
echo "Hello ";
echo $name [2];
?>

เมื่อโค้ดจากตัวอย่างทำงานหน้าเว็บก็จะมีตัวหนังสือโผล่ขึ้นมาว่า Hello tiger ติดกันในบรรทัดเดียว เนื่องจากถึงแม้ในโค้ดจะ echo อยู่คนละบรรทัด แต่ว่าเรายังไม่ได้สั่งให้มันขึ้นบรรทัดใหม่ ซึ่งเพื่อนๆ ก็สามารถนำโค้ด <br> จาก HTML มาสั่งให้มันขึ้นบรรทัดใหม่ได้

<?php
$name = array('cat','dog','tiger');
echo "Hello<br>";
echo $name [2];
?>

หน้าเว็บก็จะแสดงผล Hello และ tiger อยู่คนละบรรทัดกัน (สามารถใช้ \n เพื่อสั่งขึ้นบรรทัดใหม่ได้เช่นกัน)

การคำนวน

<?php
$number = 10;
$result = $number * 2;
echo $result;
?>

จากโค้ดข้างต้นคือการนำ ตัวแปร number ที่มีค่าเป็น 10 มาคูณ 2 (10 * 2) แล้วเก็บผลลัพท์ไว้ในตัวแปร result และ echo ค่าออกมาให้แสดงบนหน้าเว็บ

ซึ่งจริงๆ แล้วเพื่อนๆ ไม่จำเป็นต้องเก็บผลลัพท์ไว้ในตัวแปร ก็ได้! หากต้องการแสดงผลบนหน้าเว็บอยู่แล้ว และไม่มีความจำเป็นต้องนำกลับมาใช้อีก ก็จะสามารถ คำนวนออกมาผ่าน echo ได้เลย ดังโค้ดข้างล่างนี้

<?php
$number = 10;
echo $number * 2;
?>

หรือจะคำนวนสดๆ โดยไม่ต้องมีตัวแปร number ก็ได้ จะได้โค้ดสั้นๆ ง่ายๆ แบบนี้ เหมาะแก่การทำงานที่ไม่มีความจำเป็นต้องรับค่าจากหน้าเว็บ

<?php
echo 10 * 2;
?>

การสร้างเงื่อนไข

สำหรับการสร้างเงื่อนไขในภาษา PHP เบื้องต้น จะใช้คำสั่ง if ในการสร้างเงื่อนไขต่างๆ ตัวอย่าง เช่น หากเพื่อนๆ ต้องการสร้างเงื่อนไขว่า ถ้า number มีค่าเท่ากับ 1 ให้ echo ออกมาว่า "Hello User"

<?php
$number = 1;
if($number == 1) {
  echo "Hello User";
}
?>

แต่ถ้า number ไม่เท่ากับ 1 ล่ะ?

<?php
$number = 2;
if($number == 1) {
  echo "Hello User";
} else {
  echo "Error";
}
?>

ถ้า number ไม่เท่ากับ 1 PHP ก็จะเปลี่ยนมาทำงานโค้ดหลังจาก else นั้นเอง เนื่องจาก number มีค่าไม่ตรงกับเงื่อนไข ผลลัพท์ในโค้ดนี้ก็จะแสดงผลลัพท์ออกมาว่า "Error"

ไวยากรณ์ของการกำหนดเงื่อนไขชนิดตัวเลข

 • == เท่ากับ
 • != ไม่เท่ากับ
 • < น้อยกว่า
 • > มากกว่า
 • <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ
 • >= มากกว่าหรือเท่ากับ

ไวยากรณ์ของการกำหนดเงื่อนไขชนิด จริงกับเท็จ (Boolean) หรือ ตัวอักษร (Strings)

 • == เท่ากับ
 • != ไม่เท่ากับ

ซึ่งการใช้ if เพื่อกำหนดเงื่อนไขสำหรับ Boolean, ตัวอักษร และ ตัวแปร จะมีตัวอย่างดังนี้

<?php
$number = "Love";
$boo = true;

if($number == "Love") {
  echo "This is love";
} else {
  echo "Error";
}
if($number == $number ) {
  echo "This is love";
} else {
  echo "Error";
}
if($boo == true) {
  echo "This is true";
} else {
  echo "This is false";
}
?>

ก็สำหรับเนื้อหาสำหรับบทที่ 1 ก็จะมีประมาณนี้นะครับ ส่วนในบทต่อไปจะเป็นการรับค่าจากผู้ใช้แบบ GET และ POST ผมหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่อยากศึกษาเรื่องของการเขียน PHP อยู่ นะครับ ^^ เนื่องจากผมก็เป็นคนหนึ่งที่ศึกษา PHP เองเหมือนกัน ก็อยากให้ติดตามบทต่อไปเรื่อย ๆ นะครับ

บทความที่ถูกอ่านล่าสุด

PHP เบื้องต้น บทที่ 1 รู้จักทำงานของ PHP

สวัสดีครับในบทความนี้ผมจะมาพูดถึงการทำงานของภาษา PHP เบื้องต้น แบบรวบรัด สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP โดยจะเป็...

ที่อยู่: 3.233.220.21

กลับไปชมเว็บเก่าๆที่ถูกลบไปแล้ว ด้วย Wayback Machine

Wayback Machine เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเก็บสำรองหน้าเว็บและข้อมูลต่างๆของเว็บไซต์เกือบทุกเว็บไซต์ในโลก เพื่อให้ผู้ใช้ที่ต้องการใช้บริการดัง...

ที่อยู่: 3.233.220.21

แก้ปัญหา Disk และ CPU ขึ้น 100% ใน Task manager (Windows)

เพื่อนๆ หลายๆคนที่ใช้ Windows 8 หรือ Windows 10 บน Laptop อาจจะกำลังเจอกับปัญหา เครื่องหน่วง, เครื่องค้าง พอเปิด Task manager ดูจะพบว่า Disk และ CPU ขึ้นเต็ม 100% โดยจะแ...

ที่อยู่: 2403:6200:8890:d785:25c7:e7a3:5887:64c5

100 ชุดสี ที่ Designer ห้ามพลาด!! (Hex Color)

สี (Color) ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากในงานออกแบบต่างๆ เช่น การออกแบบเว็บไซต์, การออกแบบสีที่ใช้สำหรับโลโก้, และงานออกแบบต่างๆ ในบทความนี้...

ที่อยู่: 3.233.220.21

ไม่ได้ซื้อ Microsoft Office แต่ต้องทำงาน! Microsoft Office Online ช่วยได้

เพื่อนๆ คงจะเคยประสบปัญหาไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Office แต่มีความจำเป็นต้องทำงานที่ใช้ Microsoft Word, Power Point, Excel เพราะถนัดกับ Office Software ของ Microsoft มากกว่า ซ...

ที่อยู่: 3.233.220.21


บทความแนะนำ

ทำความรู้จักกับการ เข้ารหัส-ถอดรหัส แบบซีซาร์

ข้อแตกต่างระหว่าง http กับ https อันไหนดีกว่ากัน??

สาเหตุของการเกิดช่องโหว่ SQL Injection และวิธีป้องกัน

ตั้งค่าเว็บไซต์โดยใช้ .htaccess บน Linux Apache WebServer

ยอดอ่านสูงสุด

แก้ปัญหา Disk และ CPU ขึ้น 100% ใน Task manager (Windows)

Hardware

Storage


พื้นที่ว่างคงเหลือ 841.24 GB

ติดตามเราบน Facebook